Poczta Exchange

Microsoft Exchange to najpopularniejszy serwer pocztowy na świecie

Serwer Exchange pozwoli Ci korzystać ze wszystkich usług w jednym miejscu:

Poczta elektroniczna

Kalendarz

Kontakty

Poziom dostępności serwerów i zasobów sprzętowych w centrum danych InfoCloud24 wynosi 99,5% w skali roku. SLA dotyczące poszczególnych części infrastruktury i usług jest różne i szczgółowo określane w umowie.

 • Codzienny obraz serwera przechowywany przez 7 dni
 • Archiwizacja baz Exchange na nośniki LTO na koniec każdego miesiąca
 • Możliwość odzyskania usuniętych wiadomości przez 30 dni

Dzięki modelowi rozliczeniowemu per skrzynka pocztowa płacisz tylko za zasoby, które są faktycznie wykorzystywane w danym miesiącu. Zapewniamy bezpieczeństwo i skalowalność, których uzyskanie w modelu on - site jest bardzo kosztowne.

Nowoczesne narzędzie do obsługi poczty e-mail, jakim jest Microsoft Exchange 2013 zapewnia integrację z istniejącą strukturą Active Directory i pozwala na dostęp do poczty firmowej z wielu urządzeń jednocześnie, co pokazuje poniższy schemat. Backup poczty będzie realizowany na trzech poziomach:

Exchange Basic:

 • OWA – dostęp do poczty z poziomu przeglądarki internetowej
 • Obsługa wymiany wiadomości
 • Internetowy protokół pocztowy
 • Osobiste foldery poczty, lista adresowa, kalendarz, lista zadań ( nieudostępniane innym użytkownikom )

Exchange Standard:

 • OWA – dostęp do poczty z poziomu przeglądarki internetowej
 • Obsługa wymiany wiadomości
 • Internetowy protokół pocztowy
 • Protokół sieciowy MAPI
 • Foldery udostępniane
 • Foldery publiczne
 • Udostępniana lista adresowa
 • Udostępniane kontakty, zadania, kalendarz
 • Harmonogram zadań grupy
 • Powiadomienia mobilne
 • Mobilne przeglądanie Internetu

Exchange Standard Plus:

 • OWA – dostęp do poczty z poziomu przeglądarki internetowej
 • Obsługa wymiany wiadomości
 • Internetowy protokół pocztowy
 • Protokół sieciowy MAPI
 • Foldery udostępniane
 • Foldery publiczne
 • Udostępniana lista adresowa
 • Udostępniane kontakty, zadania, kalendarz
 • Harmonogram zadań grupy
 • Powiadomienia mobilne
 • Mobilne przeglądanie Internetu
 • Aplikacja Outlook z możliwością instalacji na PC

Exchange Enterprise:

 • OWA – dostęp do poczty z poziomu przeglądarki internetowej
 • Obsługa wymiany wiadomości
 • Internetowy protokół pocztowy
 • Protokół sieciowy MAPI
 • Foldery udostępniane
 • Foldery publiczne
 • Udostępniana lista adresowa
 • Udostępniane kontakty, zadania, kalendarz
 • Harmonogram zadań grupy
 • Powiadomienia mobilne
 • Mobilne przeglądanie Internetu
 • Zunifikowana obsługa wymiany wiadomości
 • Zarządzanie zgodnością z wymogami ( compliance Management )
 • Funkcja anty-spam programu Exchange
 • Funkcja antywirusowa programu ForeFront
 • Funkcja antywirusowa usługi Exchange
 • Funkcja anty-spam usługi Exchange Hosted Services

Exchange Enterprise Plus:

 • OWA – dostęp do poczty z poziomu przeglądarki internetowej
 • Obsługa wymiany wiadomości
 • Internetowy protokół pocztowy
 • Protokół sieciowy MAPI
 • Foldery udostępniane
 • Foldery publiczne
 • Udostępniana lista adresowa
 • Udostępniane kontakty, zadania, kalendarz
 • Harmonogram zadań grupy
 • Powiadomienia mobilne
 • Mobilne przeglądanie Internetu
 • Zunifikowana obsługa wymiany wiadomości
 • Zarządzanie zgodnością z wymogami ( compliance Management )
 • Funkcja anty-spam programu Exchange
 • Funkcja antywirusowa programu ForeFront
 • Funkcja antywirusowa usługi Exchange
 • Funkcja anty-spam usługi Exchange Hosted Services
 • Aplikacja Outlook z możliwością instalacji na PC

Czym jest InfoCloud24?

InfoCloud24 to centrum danych zbudowane w oparciu o najnowsze technologie wiodących producentów sprzętu IT, w tym w szczególności Cisco, IBM i VMware. Nasza infrastruktura jest kolokowana w największym kampusie telekomunikacyjnym w Warszawie. Nasi Klienci maja pewność, ze ich serwery i systemy informatyczne są przechowywane w pełni bezpiecznym środowisku.

Kontakt

Indata Solutions Sp. z.o.o.
ul. Wenecka 12
03-244 Warszawa
Telefon: +48 22 463 80 00
Faks: +48 22 463 80 10
e-mail: ic24@in-data.pl