Server VPS

Zwirtualizowany serwer dedykowany dla Klienta

  • Pozwala na wykonywanie praktycznie wszystkich operacji, jak na fizycznym serwerze
  • Klient otrzymuje zdalny dostęp i uprawnienia administratora do serwera
  • Administrator może konfigurować i instalować własne aplikacje
  • VPS zawiera swój własny system plików, listę procesów i konta użytkowników - zapewnia pełną kontrolę nad aplikacjami i zasobami serwera
  • Wszystkie serwery VPS w InfoCloud24 pracują pod kontrolą systemu VMware i są objęte funkcjonalnością klastra wysokiej dostępności HA.
  • Parametry serwera VPS mogą być modyfikowane z zachowaniem ciągłości pracy firmy
System operacyjny
Dedykowane łącze:
(gwarantowana
przepustowość)
Dostępne wkrótce
Ilość adresów IP: Dostępne wkrótce
Okres trwania umowy: Od 1-12 miesięcy - rabaty
Powyżej 12 miesięcy oferta dedykowana
Aktywny Monitoring IAA:
(Infocloud Active Alert)
49 zł za serwer
Wsparcie eksperckie: Jako opcja do wyceny w zakresie
utrzymania i wdrożenia
Parametry
vCPU od 1 do 8
RAM od 1 do 32
HDD od 50 do 2000 GB

Czym jest InfoCloud24?

InfoCloud24 to centrum danych zbudowane w oparciu o najnowsze technologie wiodących producentów sprzętu IT, w tym w szczególności Cisco, IBM i VMware. Nasza infrastruktura jest kolokowana w największym kampusie telekomunikacyjnym w Warszawie. Nasi Klienci maja pewność, ze ich serwery i systemy informatyczne są przechowywane w pełni bezpiecznym środowisku.

Kontakt

Indata Solutions Sp. z.o.o.
ul. Wenecka 12
03-244 Warszawa
Telefon: +48 22 463 80 00
Faks: +48 22 463 80 10
e-mail: itm@InfoLAN.pl